Nhà máy chiết Gas Đồng Nai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ante arcu, lacinia dictum ullamcorper vitae, tempor nec quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tìm hiểu thêm

PP Gas - Năng lượng của cuộc sống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ante arcu, lacinia dictum ullamcorper vitae, tempor nec quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ante arcu, lacinia dictum ullamcorper vitae, tempor nec quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ante arcu, lacinia dictum ullamcorper vitae, tempor nec quam.

Lắp đặt hệ thông Gas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ante arcu, lacinia dictum ullamcorper vitae, tempor nec quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet

GAS PP (chai gas 12 kg)

GAS PP (chai gas 12 kg)

GAS PP (chai gas 12 kg)

GAS PP (chai gas 12 kg)

GAS PP (chai gas 45 kg)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tin tức

Giá gas tiếp tục tăng từ 1/12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ante arcu, lacinia dictum ullamcorper vitae, tempor nec quam.

Gas liên tiếp tăng giá, hàng hóa vẫn đứng yên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ante arcu, lacinia dictum ullamcorper vitae, tempor nec quam.

Cục Quản lý giá 'soi' giá gas tăng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ante arcu, lacinia dictum ullamcorper vitae, tempor nec quam.

Giá bán lẻ gas

GAS SP (chai gas 12 kg)308,500
Dây dẫn gas (DA6)100,000
Van VS4 (chai gas xám)165,000
Van V10 (chai gas đỏ)155,000
Van VXC (chai gas xanh)165,000
Giá được cập nhật 20-11-2015